Γραφικά με κίνηση για ένα μοντέλο του ανθρώπινου χεριού

Η μοντελοποίηση αντικειμένων από τον πραγματικό κόσμο στον υπολογιστή αρχικά γινόταν σε συνδυασμό με αναλογικά μέσα, όπως το φιλμ για την καταγραφή των διαδοχικών εικόνων, αλλά σταδιακά μεταφέρθηκε στον υπολογιστή. Η μοντελοποίηση με κινούμενα γραφικά για το ανθρώπινο χέρι από τον μαθητή του Ivan Sutherland Edwin Catmull θεωρείται η αφετηρία που τελικά οδήγησε στις ψηφιακές ταινίες.