Το σύνδρομο της μικρής πάπιας

Όπως οι μικρές πάπιες ακολουθούν όποιον δουν πρώτα λίγο καιρό μετά την γέννηση τους, έτσι και οι χρήστες διαδραστικών συστημάτων αναπτύσουν μια οικειότητα με ένα από τα πρώτα συστήματα που έμαθαν να χρησιμοποιούν και πλέον είναι αρνητικοί απέναντι σε βελτιωμένα ή εναλλακτικά συστήματα.