Σχολικό εργαστήριο υπολογιστών

Η προσιτή τιμή των πρώτων μικρουπολογιστών επέτρεψε την διάδοση τους σε πολλά σπίτια, αλλά και σχολεία, όπου δημιουργήθηκε ένας διακριτός χώρος για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που γίνονταν μαζί με τον υπολογιστή. Η έννοια του εργαστηρίου υπολογιστών διατηρεί ακόμη και στην σύγχρονη εποχή των προσωπικών φορητών υπολογιστών την αξία της, αφού υπάρχουν μορφές υπολογιστές, όπου κάποιοι δεν θέλουν ή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση.