Η επιφάνεια εργασίας GEM

Η αρχική γραφική διεπαφή του GEM (Graphics Environment Manager) θεωρήθηκε από την Apple αντιγραφή πνευματικών δικαιωμάτων και οδήγησε σε μακροχρόνιες δικαστικές συγκρούσεις, καθώς και στην αφαίρεση ορισμένων στοιχείων, όπως τα παράθυρα που επικαλύπτονται και το καλάθι αχρήστων.