Διαγωνισμός κατασκευαστικής καινοτομίας

Οι διαγωνισμοί τύπου hackathon ξεκίνησαν από τις εταιρείες νέας τεχνολογίας ως ένας τρόπος να παροτρύνουν το προσωπικό τους και εξωτερικούς συνεργάτες να αναπτύξουν έργα πολύ διαφορετικών κατευθύνσεων, αλλά στην πορεία έχουν αναδειχθεί και σε έναν αποτελεσματικό τρόπο προσλήψεων και δημιουργίας ομάδων.