Λογισμικό εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό

Για πολλές δεκαετίες η κατασκευή της ίδιας ακριβώς διεπαφής για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα θα σήμαινε ότι ο προγραμματιστής θα έπρεπε να γράψει και μακροπρόθεσμα να συντηρήσει διαφορετικό πηγαίο κώδικα, αλλά η καθιέρωση της τεχνολογίας του ιστού έδωσε την δυνατότητα της φορητότητας ανάμεσα σε διαφορετικά συστήματα τουλάχιστον για τον κώδικα της διεπαφής