Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός

Ο κύκλος της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης θεωρεί δεδομένο ότι οι ανθρώπινες ανάγκες είναι ένας κινούμενος στόχος, αλλά για πρακτικούς λόγους, ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας σχεδίαση κλειδώνει και βγαίνει ως μία έκδοση.