Εφαρμογές Hypercard

Η κατασκευή εφαρμογών με το Hypercard ήταν ένας συνδυασμός από διαφάνειες σταθερής διάστασης σε γραμμική ροή, που συνδυαζόταν με συνδέσεις ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα των διαφανειών. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έφτιαξαν πολλές διαφορετικές προσωπικές εφαρμογές για δικούς τους σκοπούς, όπως σημειώσεις που ήταν οργανωμένες με τον τρόπο που βολεύει τον κάθε χρήστη.