Εφαρμογές Hypercard

Η κατασκευή εφαρμογών με το Hypercard ήταν ένας συνδυασμός από διαφάνειες σταθερής διάστασης σε γραμμική ροή, που συνδυαζόταν με συνδέσεις ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα των διαφανειών, καθώς και με διάδραση με την γλώσσα προγραμματισμού Hypertalk. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έφτιαξαν πολλές διαφορετικές προσωπικές εφαρμογές για δικούς τους σκοπούς, όπως σημειώσεις που ήταν οργανωμένες με τον τρόπο που βολεύει τον κάθε χρήστη.