Εφαρμογές Hypercard

Η κατασκευή εφαρμογών με το Hypercard ήταν ένας συνδυασμός από διαφάνειες σε γραμμική ροή, που συνδυαζόταν με συνδέσεις ανάμεσα στα επιμέρους αντικείμενα των διαφανειών. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες έφτιαξαν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, από παρουσιάσεις, μέχρι εγκυκλοπαίδειες και βιντεοπαιχνίδια.