Υπερμέσα και υπερκείμενο

Τη δεκαετία του 2000 ο κυρίαρχος τρόπος διάδρασης με τους υπολογιστές μεταφέρθηκε στον παγκόσμιο ιστό, ο οποίος παρουσίασε μια μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής σε πολλά διαφορετικά πεδία εφαρμογής, από σύστημα αρχειοθέτησης επιστημονικών δημοσιεύσεων τη δεκαετία του 1990, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ιστολόγια της δεκαετία του 2000, σε γενική πλατφόρμα εκτέλεσης εφαρμογών τη δεκαετία του 2010.