Σκευομορφισμός και μεταφορές από τον πραγματικό κόσμο

Οι πρώτες εκδόσεις του δημοφιλούς iOS είχαν πολλές εφαρμογές που έμοιαζαν οπτικά με τα αντίστοιχα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, αλλά στην πορεία άλλαξαν προς περισσότερο αφαιρετικές αναπαραστάσεις οι οποίες συνήθως είναι και περισσότερο λειτουργικές υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν είναι αρχάριος.