Λογισμικό κατασκευής προσομοιώσεων για παιδιά

Η έκθεση στον προγραμματισμό της διάδρασης από μικρές ηλικίες έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική αξία του ψηφιακού αλφαβητισμού και έχει γίνει μια διαχρονική προσπάθεια να φτιαχτούν οπτικές γλώσσες προγραμματισμού ώστε η διάδραση με τους υπολογιστές να είναι κάτι περισσότερο από απλή κατανάλωση έτοιμων εμπειριών. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού που βασίζονται στην οπτική διάδραση με παραδείγματα.