Διανυσματικές Γραμματοσειρές

Η εμφάνιση όμορφων γραμματοσειρών στην οθόνη του υπολογιστή οδήγησε τους ερευνητές από τα ράστερ στα διανυσματικά αρχεία γραμματοσειρών τα οποία επιτρέπουν την παραμετροποίηση χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος στην ποιότητα. Ταυτόχρονα όμως αυτή η επιτυχία απομάκρυνε την εστιάση από την δημιουργία ενός νέου τύπου εγγραφού προς την πιστή απεικόνιση του χαρτιού στην οθόνη του υπολογιστή.