Ρολόϊ χειρός με ψηφιακή οθόνη

Η δημιουργία της οθόνης υγρών κρυστάλων και η ανάγκη για τον έλεγχο της από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ημιαγωγών οδήγησε την Intel στην εξαγορά των σχετικών τεχνολογιών, καθώς και στην παρουσίαση ρολογιών χειρός, τα οποία τελικά απέτυχαν εμπορικά, αφού δεν είχαν ακόμη την δυνατότητα για περισσότερες λειτουργίες εκτός από το να δείχνουν την ώρα.