Χελώνα γραφικών

Οι πρώτες χελώνες είχαν την μορφή του ρομπότ και προγραμματίζονταν με τηλέτυπους, αλλά η εξέλιξη των οθονών και των μικροϋπολογιστών την δεκαετία του 1970 οδήγησε στην δημιουργία της χελώνας γραφικών, η οποία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διδασκαλία της γεωμετρίας με διαδραστικό τρόπο, αλλά και ως ευχάριστη εισαγωγή στον προγραμματισμό των υπολογιστών.