Αρχικό MacPaint χωρίς παράθυρα

Πριν ακόμη κατασκευαστεί το γραφικό περιβάλλον με τα παράθυρα, ο Bill Atkinson ανάπτυξε το λογισμικό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας Sketchpad, το οποίο τρέχει στον αρχικό εξομοιωτή και βοήθησε στον διαχωρισμό του λειτουργικού συστήματος από τις εφαρμογές, αλλά και στην σχεδίαση στοιχείων του μελλοντικού γραφικού περιβάλλοντος.