Πλατφόρμα πειρασματισμού για νέες συσκευές εισόδου Makey Makey

Το Makey Makey είναι ένα Arduino που έχει οργανωθεί και προγραμματιστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τον πειραματισμό με νέες συσκευές εισόδου.