Εκπαιδευτικό βιντεοπαιχνίδι Math Blaster

Το εκπαιδευτικό βιντεο-παιχνίδι Math Blaster βασίζεται σε μια πολύ δημοφιλή και κλασική φόρμα παιχνιδιού (shoot’em up) με τη διαφορά ότι ο χρήστης θα πρέπει να κάνει και τις μαθηματικές πράξεις σωστά για να πετύχει τον στόχο του παιχνιδιού. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά βιντεοπαιχνίδια δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την μηχανική του παιχνιδιού με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα θεωρούν την διάδραση απλά ένα μέσο για έναν παλιότερο στόχο, όπως είναι οι πράξεις στα μαθηματικά, αντί να εξερευνήσουν νέους τρόπους σκέψης για τα μαθηματικά.