Εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Messenger

Η αποδοχή του κοινωνικού δικτύου Facebook στις αρχές της δεκαετίας του 2010, από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον τεχνολογικά ανεπτυγμένο κόσμο, καθώς και η δημιουργία ξεχωριστής εφαρμογής Facebook Messenger για την ανταλλαγή μηνυμάτων, αποτελούν το πιο εμφανές παράδειγμα ότι η αντίληψη του υπολογιστή ως μέσο επικοινωνίας είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντική από την αρχική αντίληψη του υπολογιστή ως ένα απλό εργαλείο για την εργασία.