Προσχέδια διάδρασης

Τα mock-ups είναι μια μεθόδος γρήγορης ανάπτυξης πρωτοτύπων που βοηθά τους σχεδιαστές διαδραστικών συστημάτων να μεταφέρουν ιδέες που έχουν σχεδιάσει αρχικά σε χαρτί ή διαφάνειες στον τρισδιάστατο πραγματικό χώρο, όπως για παράδειγμα η θέση των κουμπιών και της οθόνης για τη διεπαφή μιας κινητής συσκευής.