Σύγχρονο ποντίκι με πολλά κουμπιά

Σε αντίθεση με τους πρώτες επιτραπέζιους υπολογιστές, οι χρήστες είναι πλέον εξοικειωμένοι με αυτούς, με αποτέλεσμα οι συσκευές εισόδου να γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.