Τα είδη του διαδραστικού πρωτοτύπου

Το οριζόντιο πρωτότυπο της διεπαφής με τον χρήστη δίνει μια συνολική εικόνα του συστήματος από την πλευρά του χρήστη, αλλά δεν είναι πραγματικά λειτουργικό, όπως είναι ένα κατακόρυφο πρωτότυπο, το οποίο όμως υλοποιεί μόνο ένα μικρό μέρος της λειτουργικότητας του συστήματος.