Τράβηγμα και ξεδίπλωμα του μενού επιλογών πάνω στο παράθυρο

Η προσθήκη πολλαπλών παραθύρων στην γραφική διεπαφή του Apple Liza οδήγησε στην μεταφορά των μενού επιλογών από το κάτω μέρος της οθόνης στο πάνω περιθώριο του κάθε παραθύρου από όπου ο χρήστης με ένα κλικ τραβούσε και έβλεπε να ξεδιπλώνονται οι επιμέρους επιλογές του κάθε μενού. Αν και αυτή η σχεδίαση παραμένει δημοφιλής στα γραφικά περιβάλλοντα Windows και Linux, η υλοποίηση αυτή ήταν ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την μεταφορά του μενού σε μια ζώνη στην κορυφή της οθόνης.