Επεξεργαστής κειμένου Sam

Τα εργαλεία του αρχικού UNIX βασίζονται στην διάδραση με γραμμές κειμένου, όπως αυτές εμφανίζονται στην γραμμή εντολών ή στα αρχεία. Αυτή είναι μια πρακτική που προκύπτει από τις ρίζες του συστήματος στον τηλέτυπο, αλλά με την διάθεση τερματικών με οθόνη εικονοστοιχείων και ποντίκι, δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια πιο εκφραστική διάδραση που βασίζεται σε μια γλώσσα μοτίβων, που συνδυάζεται με την γραμμή εντολών και τον δείκτη.