Περιηγητής πηγαίου κώδικα αντικειμένων στην Smalltalk

Όλα τα αντικείμενα του συστήματος είναι προσβάσιμα με την λειτουργία του class browser η οποία επιτρέπει την άμεση μετατροπή του αντίστοιχου κώδικα.