Περιβάλλον προγραμματισμού για μικροελεκτή Arduino

Ο προγραμματισμός νέων διεπαφών με τον χρήστη ήταν μια εξειδικευμένη εργασία που απαιτούσε γνώσεις τόσο υλικού όσο και λογισμικού υπολογιστών, όμως πλέον υπάρχουν εργαλεία που διευκολύνουν και αυτήν την εργασία.