Προτότυπο υψιλής ανάλυσης Starfire

Το video prototyping είναι η κατάλληλη μέθοδος για να μελετήσουμε μια νέα διεπαφή που είναι αρκετά διαφορετική τεχνολογικά από τα σύγχρονα αρχέτυπα, γιατί ο πολυμεσικός του χαρακτήρας δημιουργεί μια πιστική αίσθηση λειτουργικότητας.