Σύστημα τυπογραφίας troff

Η τυπογραφία με το σύστημα troff γίνεται με την περιγραφή της μορφοποίησης σε μια απλή δηλωτική γλώσσα προγραμματισμού, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από τα συστήματα απευθείας απεικόνισης. Το σύστημα troff δημιουργήθηκε για την μορφοποίηση εγγράφων για πατέντες, το οποίο ήταν και το κίνητρο για την αγορά του μίνι-υπολογιστή PDP11, όπου τελικά έγινε η ωρίμανση και η διάδοση του UNIX.