Η εξέλιξη της τεχνολογίας λογισμικού διάδρασης

Η κατασκευή της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή είναι τόσο παλιά όσο οι πρώτοι υπολογιστές. Όμως, ενώ στα πρώτα στάδια οι χρήστες ανήκαν κατα πλειοψηφία σε έναν στενό και κλειστό κύκλο ειδικών· οι σύγχρονοι χρήστες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μη-ειδικοί.