Διαχειριστής παραθυρικού περιβάλλοντος

Τα παράθυρα στο λειτουργικό σύστημα Unix χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαίσιο για τις βασικές λειτουργίες με κείμενο που είναι κυρίαρχες σε αυτό το λειτουργικό και με βασική παράμετρο την επιλογή για παράθυρα που δεν επικαλύπτονται αλλά συνταιριάζουν. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης είναι ελεύθερος να προσαρμόσει και να συνθέσει ένα γραφικό περιβάλλον που ταιριάζει στις προτιμήσεις του και στο πεδίο εφαρμογής. Οπότε διαπιστώνουμε ότι τα παράθυρα αν και αναγκαία συνθήκη, δεν είναι και ικανή για να έχουμε ένα πλήρες γραφικό περιβάλλον τύπου επιφάνειας εργασίας, το οποίο προσομοιώνει το φυσικό γραφείο.