Διανομή λογισμικού σε μαγνητική δισκέτα

Η διανομή λογισμικού σε οικονομικές μαγνητικές δισκέτες διευκόλυνε πολύ την διάδοση του την δεκαετία του 1980 και μέχρι πριν την εξάπλωση του δικτύου λίγο μετά το 2000. Αν και ήταν πιο εύκολο να γίνει παράνομη αντιγραφή, ταυτόχρονα ήταν πιο κοντά στις προσδοκίες και συνήθειες των ανθρώπων για την διανομή και αρχειοθέτηση έργων που βασίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία, όπως είναι τα βιβλία και το λογισμικό.