Πρωτότυπο για το Xanadu

Η συμμετρικά διασυνδεμένη δομή του συστήματος Xanadu συμπληρώνεται με την αντίστοιχη οπτικοποίηση της πληροφορίας, η οποία εκτός από το βασικό έγγραφο δείχνει και τουλάχιστον ένα ακόμη έγγραφο που σχετίζεται. Η οπτικοποίηση αυτή έχει διαφορετική σύμανση για ένα σύνδεσμο παράθεσης από έναν σύνδεσμο αναφοράς, ενώ η συμμετρία της επιτρέπει να δούμε παράλληλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο βασικό.