Διαφάνειες

Κεφάλαια του βιβλίου

Αρχέτυπα

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Αρχέτυπα

Ορισμός

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Ορισμός

Μορφές

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Μορφές

Μέθοδος

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Μέθοδος

Μοντέλα

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Μοντέλα

Σύνθεση

Διαφάνειες για το κεφάλαιο Σύνθεση

Θεματικές παρουσιάσεις

Προγραμματισμός με παραδείγματα

Ο προγραμματισμός βασίζεται στην λεπτομερή περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ένας υπολογιστής για να φτάσει στην λύση ενός προβλήματος. Αντίθετ...

Γραφική διεπαφή χρήστη

Οι σύγχρονες γραφικές διεπαφές των επιτραπέζιων υπολογιστών βασίζονται κυρίως στο ερευνητικό έργο του XEROX PARC κατά την δεκαετία του 1970, καθώς και στην δ...

Υπερμέσα

Η δυνατότητα διασύνδεσης λέξεων και κειμένων μεταξύ τους είναι από τις πρώτες και περισσότερες διαχρονικές προσπάθειες στην περιοχή της διάδρασης.

Έξυπνες διεπαφές χρήστη

Ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης με την περιοχή της διάδρασης έχει δημιουργήσει μια σειρά από ερευνητικές προσπάθειες και προϊόντα, τα οποία βασίζονται π...

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Οι προσπάθειες για τον συνδυασμό υπολογιστών και μάθησης ξεκίνησαν πριν τους πρώτους μίκρο-υπολογιστές και συνεχίζονται με τα σύγχρονα πολυμεσικά, κινητά και...

Προγραμματισμός σε πραγματικό χρόνο

Ο προγραμματισμός της διάδρασης σε πραγματικό χρόνο, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την ροή ενός προγράμματος, αποτελεί την χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο κυρί...

Μεταφορές

Όλα τα συστήματα κάνουν μια παραδοχή για τους τρόπους που ο χρήστης σκέφτεται και αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή.

Γλώσσες προγραμματισμού

Οι γλώσσες προγραμματισμού θεωρούνται μια περιοχή για τους ειδικούς και τους κατασκευαστές των συστημάτων, αλλά στην πράξη ο προγραμματιστής είναι απλά ένας ...

Κατασκευή πρωτοτύπου

Η κατασκευή πρωτοτύπου είναι η κεντρική δραστηριότητα στην σχεδίαση της διάδρασης και μπορεί να γίνει με πολλά διαφορετικά εργαλεία ανάλογα με την καινοτομία...

Τρόποι διάδρασης

Οι τρόποι διάδρασης δημιουργήθηκαν σταδιακά με αφετηρία τις εντολές δέσμης, την πένα, και την γραμμή εντολών μέχρι το ποντίκι, τις φόρμες, τα μενού, τα εικον...

Βιντεοπαιχνίδια

Τα βίντεοπαιχνίδια ακολουθούν μια παράλληλη με τους υπολογιστές γραφείου διαδρομή, με διαφορετικά είδη γραφικών και συσκευών εισόδου, καθώς και άλλες μεταφορ...

Οπτικοποίηση της Πληροφορίας

Οι πολύπλοκες σχέσεις και η μεγάλη ποσότητα δεδομένων οδήγησαν στην ανάπτυξη της οπτικοποίησης της πληροφορίας, η οποία προσπαθεί να οργανώσει και κυρίως να ...