Μελέτες Περίπτωσης

Πέρα από την ευχρηστία

Καθώς περάσαμε στον κινητό και διάχυτο υπολογιστή, και καθώς οι υπολογιστές έγιναν μέρος δραστηριοτήτων με αξίες πέρα από την παραγωγικότητα, η ποιότητα της ...

Xerox Alto

Το λογισμικό για τους σύγχρονους προσωπικούς υπολογιστές δημιουργήθηκε και δοκιμάστηκε σε μεγάλη κλίμακα με τον Xerox Alto, που ήταν ένα λειτουργικό πρωτότυπ...

Arduino

Το Arduino είναι ένας πολύ δημοφιλής μικροελεγκτής που φτιάχτηκε με αρχικό σκοπό τον προγραμματισμό και την εκπαίδευση των φοιτητών της διάδρασης ανθρώπου-υπ...

Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Τα βιντεοπαιχνίδια και οι κονσόλες παρέχουν μια εναλλακτική οπτική πάνω στο κυριάρχο αφήγημα της διάδρασης με επιτραπέζιες και κινητές συσκευές.

Facebook

Ανεξάρτητα από τη μελλοντική αποδοχή του φαινομένου του Facebook, σίγουρα η επίδρασή του στον τρόπο που αναπτύσσονται και λειτουργούν οι διαδραστικές εφαρμογ...

Apple iPod

Αν και ο τροχός κύλισης του iPod παραβαίνει τον κανόνα της απευθείας απεικόνισης αποδικνύεται περισσότερο εύχρηστος, γιατί πολύ γρήγορα οι χρήστες καταλαβαίν...

Minecraft

Η έμφαση στην κατασκευή του εικονικού κόσμου του παιχνιδιού από τους τελικούς χρήστες βασίζεται σε μια συμμετοχική φιλοσοφία που είναι εντελώς διαφορετική απ...

Συσκευή εισόδου ποντίκι

Ανάμεσα στις πολλές λειτουργίες που εκτελεί ένας χρήστης υπάρχουν κάποιες που ξεχωρίζουν, γιατί είναι πολύ συχνές και πολύ απλές, και αυτές είναι η επιλογή α...

Xerox PARC

To ερευνητικό κέντρο Xerox PARC για περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργεί υλικό και λογισμικό για τους υπολογιστές, που μετά από λίγο καιρό θα είναι μέρος της...

Η σχεδίαση των καθημερινών πραγμάτων

Η κατανόηση και η χρήση μιας συσκευής διέπεται από μερικές βασικές και διαχρονικές αξίες που είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το είδος και την πολυπλοκότητα που...

Reactable

Από τη σκοπιά των εργαλείων και της διαδικασίας ανάπτυξης, το πιο ενδιαφέρον τμήμα του λογισμικού ReacTIVision που χρησιμοποιείται στο σύστημα Reactable, είν...

Xerox Star

Η γραφική επιφάνεια εργασίας όπως είναι διαθέσιμη σε πολλούς εμπορικούς επιτραπέζιους υπολογιστές λίγο διαφέρει από εκείνη που είχε ο υπολογιστής Xerox Star ...

Unix

To Unix παραμένει διαχρονικά χρήσιμο σε πολλές δικτυακές συσκευές όπως οι εξυπηρετητές και τα κινητά τηλέφωνα, ενώ βασικές ιδέες όπως το τερματικό, το κέλυφο...

Wikipedia

Αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστή τη Wikipedia είναι ότι αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι ένα απλό λογισμικό και μερικοί κοινώς αποδεκτοί κανόνες συνεργα...

Microsoft Windows

Τα Microsoft Windows είναι σίγουρα το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα με επιφάνεια εργασίας για επιτραπέζιους υπολογιστές και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ...

World Wide Web

Όπως και ο επιτραπέζιος υπολογιστής, έτσι και το σύστημα WWW, μέσα στο χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας, μετατράπηκε από ένα απλό σύστημα διαμοιρασμού ερευνητ...