Χρονολόγιο

Έξυπνες Διεπαφές

Οι έξυπνες διεπαφές προσπαθούν να μαντέψουν την επόμενη ενέργεια του χρήστη ή ακόμη καλύτερα να του παρέχουν περισσότερες επιλογές από αυτές που μπορούσε να ...

Η εξέλιξη των συστημάτων της Apple

Η Apple κατασκευάζει συστήματα διάδρασης τα οποία είναι προσιτά και εύχρηστα, ενώ οι καινοτομίες εμφανίζονται σταδιακά έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν πάντα μι...

Επαναληπτική βελτίωση νέου συστήματος

Η κατασκευή ενός συστήματος διάδρασης που διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα αντιμετωπίζεται με την αρχική δημιουργία ενός πολύ μικρού συνόλου από νέα εργ...

Συνεργατικά Συστήματα

Η συνεργασία ανθρώπων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεκίνησε με απλές εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πάνω στον ίδιο πολυ-χρηστικό υπολογιστή, αλλά με δ...

Ορίζοντας τον υπολογισμό

Το τεχνούργημα που ονομάζουμε υπολογιστή είναι μια έννοια που ποτέ δεν σήμαινε το ίδιο πράγμα, ενώ η σύγχρονη χρήση της απομακρύνεται συνέχεια από το αρχικό ...

Κονσόλες για Βιντεοπαιχνίδια

Οι κονσόλες για βίντεοπαιχνίδια ακολουθούν μια παράλληλη με τους προσωπικούς υπολογιστές διαδρομή, κυρίως με διαφορετικά είδη συσκευών εισόδου, καθώς και άλλ...

Ψηφιακή Τυπογραφία

Η προετοιμασία εγγράφων είναι μια από τις βασικές χρήσεις των πρώτων υπολογιστών τόσο από την πλευρά του UNIX όσο και από την πλευρά του GUI. Παράλληλα υπάρχ...

Συσκευές Εισόδου

Οι συσκευές εισόδου επιτρέπουν στον χρήστη να κατευθύνει την ροή του προγράμματος και σε συνδυασμός με τις συσκευές εξόδου αποτελούν βασικό πυλώνα στην διάδρ...

Πληκτρολόγιο

Το πληκτρολόγιο αποτελεί την βασική συσκευή εισόδου για τους πρώτους διαδραστικούς υπολογιστές καθώς ήταν μια από τις πιο διαθέσιμες και αξιόπιστες συσκευές ...

Εκπαιδευτική τεχνολογία

Οι προσπάθειες για τον συνδυασμό υπολογιστών και μάθησης ξεκίνησαν αρκετά πριν τους πρώτους μίκρο-υπολογιστές και συνεχίζονται με τα σύγχρονα πολυμεσικά, κι...

Μικρουπολογιστές

Η κατηγορία των μικρουπολογιστών ξεκίνησε την δεκαετία του 1970 δίνοντας την δυνατότητα σε πολλούς χομπίστες να κάνουν δραστηριότητες που μέχρι τότε ήταν πολ...

Η εξέλιξη των συστημάτων της Microsoft

Η Microsoft ξεκίνησε με έμφαση στο λογισμικό για τους μικρουπολογιστές με την γλώσσα προγραμματισμού Basic και συνέχισε με το MS-DOS και τα Windows με τις βα...

Κινητός υπολογισμός

Ο κινητός υπολογισμός μετέφερε την διάδραση σε περισσότερους ανθρώπους από κάθε προηγούμενη τεχνολογία καθώς δεν είχε τους περιορισμούς του όγκου και της τιμ...

H εξέλιξη του ποντικιού

Η ευχρηστία και η ακρίβεια της σύγχρονης συσκευής εισόδου ποντίκι βασίζεται σε μελέτες και τεχνολογικές εξελίξεις πολλων δεκαετιών. Αν και το ποντίκι είναι π...

Πολυμεσικά Συστήματα

Τα πολυμεσικά συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα στην εξέλιξη των διαδραστικών συστημάτων, γιατί από την πλευρά του χρήστη, αυτό που έχει σημασία είναι...

Λειτουργικά Συστήματα και Εφαρμογές

Τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές ξεκίνησαν από μια ανάγκη των προγραμματιστών αλλά τελικά έγιναν ένας κυρίαρχος τρόπος διάδρασης με τα προσωπικά συσ...

Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας δημιούργησε νέες μορφές τέχνης, ενώ στην πιο απλή μορφή της διευκολύνει την κατασκευή γραφικών διεπαφών με τις αντίστοιχες εφαρ...

Προσωπικοί Υπολογιστές

Ο προσωπικός υπολογιστής αναφέρεται σε μια κατηγορία αυτόνομων συστημάτων υλικού και λογισμικού που συνήθως είναι επιτραπέζια ή φορητά και απευθύνονται σε έν...

Πρωτοπόροι

Το βασικό κριτήριο στην επιλογή μιας μικρής λίστας καινοτόμων δεν ήταν η εμπορική επιτύχια που είχαν αλλά το αποτύπωμα που άφησαν οι ιδέες τους στον κλάδο κα...

Γλώσσες Προγραμματισμού

Οι γλώσσες προγραμματισμού θεωρούνται μια περιοχή για τους ειδικούς και τους κατασκευαστές των συστημάτων, αλλά στην πράξη ο προγραμματιστής είναι ένας ακόμη...

Υποδείγματα διάδρασης

Τα υποδείγματα διάδρασης επιτρέπουν στην ομάδα σχεδίασης να εξερευνήσει ελεύθερα έναν μεγάλο σχεδιαστικό χώρο πριν κατάληξει σε σταδιακά στενότερα σύνολα προ...

Διαδραστικά Συστήματα

Τα περισσότερο σημαντικά διαδραστικά συστήματα αναπτύχθηκαν σταδιακά από πολλά εργαστήρια και παράλληλα με την χρήση των υπολογιστών για εργασίες δέσμης, στι...

Διαδραστική Τηλεόραση

Εκτός από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα η τεχνολογία της διάδρασης έχει περάσει με πολύ αργούς ρυθμούς και στην παραδοσιακή τηλεόραση, η οποία σταδιακά ενσωματών...

Επεξεργασία κειμένου

Η επεξεργασία κειμένου αποτελεί μια σημαντική και διαχρονική χρήση των υπολογιστών, μαζί με την παλιότερη επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων. Η επεξεργασία κε...

Βιντεοπαιχνίδια

Τα βίντεοπαιχνίδια ακολουθούν μια παράλληλη με γραφική διεπαφή διαδρομή, με διαφορετικά είδη γραφικών, καθώς και άλλες μεταφορές για την αλληλεπίδραση με τον...

Εικονική Πραγματικότητα

Τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας βασίζονται σε μια μάσκα που παρακολουθεί την κίνηση του κεφαλιού, ώστε να ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο την εικόνα πο...

Φορετός υπολογισμός

Ο φορετός υπολογισμός μοιάζει με μια μικρότερη εκδοχή του κινητού υπολογισμού, αλλά διαφέρει ουσιαστικά στην διάδραση, η οποία βασίζεται περισσότερο στις φυσ...