Χρονολόγιο

Συνεργατικά Συστήματα

Η συνεργασία ανθρώπων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ξεκίνησε με απλές εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πάνω στον ίδιο πολυ-χρηστικό υπολογιστή, αλλά με δ...

Ορίζοντας τον υπολογισμό

Το τεχνούργημα που ονομάζουμε υπολογιστή είναι μια έννοια που ποτέ δεν σήμαινε το ίδιο πράγμα, ενώ η σύγχρονη χρήση της απομακρύνεται συνέχεια από το αρχικό ...

Εκπαιδευτική τεχνολογία

Οι προσπάθειες για τον συνδυασμό υπολογιστών και μάθησης ξεκίνησαν αρκετά πριν τους πρώτους μίκρο-υπολογιστές και συνεχίζονται με τα σύγχρονα πολυμεσικά, κι...

Live coding

Ο προγραμματισμός της διάδρασης σε πραγματικό χρόνο, όπου ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την ροή ενός προγράμματος, αποτελεί την χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο κυρί...

Μικρουπολογιστές

Η κατηγορία των μικρουπολογιστών ξεκίνησε την δεκαετία του 1970 δίνοντας την δυνατότητα σε πολλούς χομπίστες να κάνουν δραστηριότητες που μέχρι τότε ήταν πολ...

Κινητός υπολογισμός

Ο κινητός υπολογισμός μετέφερε την διάδραση σε περισσότερους ανθρώπους από κάθε προηγούμενη τεχνολογία καθώς δεν είχε τους περιορισμούς του όγκου και της τιμ...

Πολυμεσικά Συστήματα

Τα πολυμεσικά συστήματα αποτελούν ένα σημαντικό πυλώνα στην εξέλιξη των διαδραστικών συστημάτων, γιατί από την πλευρά του χρήστη, αυτό που έχει σημασία είναι...

Προσωπικοί Υπολογιστές

Ο προσωπικός υπολογιστής αναφέρεται σε μια κατηγορία αυτόνομων συστημάτων υλικού και λογισμικού που συνήθως είναι επιτραπέζια ή φορητά και απευθύνονται σε έν...

Γλώσσες Προγραμματισμού

Οι γλώσσες προγραμματισμού θεωρούνται μια περιοχή για τους ειδικούς και τους κατασκευαστές των συστημάτων, αλλά στην πράξη ο προγραμματιστής είναι ένας ακόμη...

Διαδραστικά Συστήματα

Τα περισσότερο σημαντικά διαδραστικά συστήματα αναπτύχθηκαν σταδιακά από πολλά εργαστήρια και παράλληλα με την χρήση των υπολογιστών για εργασίες δέσμης, στι...

Διαδραστική Τηλεόραση

Εκτός από τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα η τεχνολογία της διάδρασης έχει περάσει με πολύ αργούς ρυθμούς και στην παραδοσιακή τηλεόραση, η οποία σταδιακά ενσωματών...

Βιντεοπαιχνίδια

Τα βίντεοπαιχνίδια ακολουθούν μια παράλληλη με τους υπολογιστές γραφείου διαδρομή, με διαφορετικά είδη γραφικών και συσκευών εισόδου, καθώς και άλλες μεταφορ...