Βιογραφίες

Alan Kay

O Alan Kay οραματίστηκε το Dynabook και δημιούργησε λογισμικό που διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται μαζί με τους υπολογιστές

Bret Victor

O Bret Victor είναι ένας δημιουργός καινοτόμων διαδράσεων οι οποίες δεν βασίζονται στα παραδοσιακά επιτραπέζια και κινητά συστήματα, τα οποία βοήθησε να σχεδ...

Douglas Engelbart

O Douglas Engelbart έγινε δημοφιλής για την δημιουργία της συσκευής εισόδου ποντίκι, αλλά η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν το όραμα για την επαύξηση της ανθρ...

Ivan Sutherland

O Ivan Sutherland έφτιαξε το πρώτο διαδραστικό σύστημα, όπου ο χρήστης μπορούσε να αλλάξει τα προγράμματα σε πραγματικό χρόνο με απλά συστήματα εισόδου και ε...

Jaron Lanier

O Jaron Lanier κατασκεύασε τα πρώτα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, όπου η έμφαση δεν ήταν τόσο στα ρεαλιστικά γραφικά, αλλά κυρίως στην διάδραση με τα ...

Jef Raskin

O Jef Raskin έγινε γνωστός ως ο αρχικός σχεδιαστής του συστήματος Macintosh, αλλά στην πράξη οι περισσότερες ιδέες του για ένα απλό ανθρωποκεντρικό σύστημα δ...

Mark D. Weiser

O Mark D. Weiser ήταν επικεφαλής επιστήμονας στο ερευνητικό κέντρο της Xerox PARC στις ΗΠΑ. Είναι γνωστός ώς ο πατέρας του διάχυτου υπολογισμού, ένας όρος πο...

Ted Nelson

O Ted Nelson σχεδίασε τα πρώτα συστήματα υπερκειμένου τα οποία βασίζονται στις ιδέες της παράλληλης ανάγνωσης κειμένων, όπου οι συνδέσεις ανάμεσα ανάμεσα στι...

coming soon…

[Bill Buxton]

[Don Norman]

[David Canfield Smith]

[J. C. R. Licklider]

[Larry Tesler]

[Bill Atkinson]