Βιογραφίες

Alan Kay

O Alan Kay οραματίστηκε το Dynabook και δημιούργησε λογισμικό που διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται μαζί με τους υπολογιστές

Bill Atkinson

Ο Bill Atkinson κατασκεύασε σημαντικά τμήματα στο λογισμικό διάδρασης για τον Apple Macintosh, όπως ήταν το διπλό κλικ, τα μενού που πέφτουν από την κορυφή τ...

Brenda Laurel

Η Brenda Laurel με έμπνευση από τις θεατρικές σπουδές είδε τους υπολογιστές σαν μια ευκαιρία για νέες παραστατικές τέχνες που βασίζονται στους ρόλους και στη...

Bret Victor

O Bret Victor είναι ένας δημιουργός καινοτόμων διαδράσεων οι οποίες δεν βασίζονται στα παραδοσιακά επιτραπέζια και κινητά συστήματα, τα οποία βοήθησε να σχεδ...

Douglas Engelbart

O Douglas Engelbart έγινε δημοφιλής για την δημιουργία της συσκευής εισόδου ποντίκι, αλλά η μεγαλύτερη συνεισφορά του ήταν το όραμα για την επαύξηση της ανθρ...

Ivan Sutherland

O Ivan Sutherland έφτιαξε το πρώτο διαδραστικό σύστημα γραφικών, όπου ο χρήστης μπορούσε να αλλάξει τα προγράμματα σε πραγματικό χρόνο με απλά συστήματα εισό...

Jaron Lanier

O Jaron Lanier κατασκεύασε τα πρώτα συστήματα εικονικής πραγματικότητας, όπου η έμφαση δεν ήταν τόσο στα ρεαλιστικά γραφικά, αλλά κυρίως στην διάδραση με τα ...

Jef Raskin

O Jef Raskin έγινε γνωστός ως ο αρχικός σχεδιαστής του συστήματος Macintosh, αλλά στην πράξη οι περισσότερες ιδέες του για ένα απλό ανθρωποκεντρικό σύστημα δ...

Larry Tesler

Ο Larry Tesler έγινε γνωστός με την δημιουργία μη-τροπικών εφαρμογών οι οποίες βελτίωσαν σημαντικά την προσβασιμότητα στις εφαρμογές των υπολογιστών για τους...

Ted Nelson

Το έργο του Ted Nelson θέτει θεμελιώδη ερωτήματα στην τεχνολογία λογισμικού και στα διαδραστικά συστήματα, γιατί είναι από τους λίγους που συμετείχε στις συζ...