Εισαγωγή

Christensen, C.M. (1997). The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard Business Press

Hackathon

Mitra, S., & Dangwal, R. (2010). Limits to self‐organising systems of learning—the Kalikuppam experiment. British Journal of Educational Technology, 41(5), 672-688.

Noble, J. (2012). Programming Interactivity. O’Reilly.

Olsen, D. R. (2009) Building Interactive Systems: Principles for Human-Computer Interaction. Cengage Learning.

Sharp, H. (2003). Interaction design. Wiley.

Thimbleby, H. (2007). Press On:Principles of Interaction Programming. MIT Press

Von Hippel, E. (1995). Democratizing Innovation. Oxford University Press

Ακουμιανάκης, Δ. (2006). Διεπαφή χρήστη - υπολογιστή: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Κλειδάριθμος

Παναγιώτης Κουτσαμπάσης (2011). Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή: Αρχές, μέθοδοι και παραδείγματα, Κλειδάριθμος

Διομήδης Σπινέλλης (2005). Ανάγνωση κώδικα: Η προοπτική του ανοικτού λογισμικού, Κλειδάριθμος