Μέθοδος

Περίληψη

Η ανθρωποκεντρική σχεδίαση έχει στόχο τη σχεδίαση και τη βελτίωση των συστημάτων διάδρασης ανθρώπου και υπολογιστή. Οι περισσότερες τεχνικές, κυρίως στην πρακτική εφαρμογή τους, δίνουν έμφαση στη βελτίωση συστημάτων που υπάρχουν ή συστημάτων που βρίσκονται στο στάδιο της σχεδίασης. Η βελτιστοποίηση ενός συστήματος είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι το να αποκτήσουμε την αυτοπεποίθηση της καταλληλότητας των προδιαγραφών του. Για αυτόν τον σκοπό, τόσο αυτό το κεφάλαιο όσο και τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου εστιάζουν περισσότερο στην επανάληψη των βημάτων, παρά σε αυτά καθαυτά τα βήματα που συνιστούν τον κύκλο της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης.

Βιβλιογραφία

 1. Buchenau, Marion, and Jane Fulton Suri. “Experience Prototyping.” Proceedings of the 3rd Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques, ACM, 2000, pp. 424–33.
 2. Buxton, Bill. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan kaufmann, 2010.
 3. Carroll, John M. Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions. MIT press, 2000.
 4. Gaver, Bill, et al. “Design: Cultural Probes.” Interactions, vol. 6, no. 1, ACM, 1999, pp. 21–29.
 5. Malone, Thomas W. “How Do People Organize Their Desks?: Implications for the Design of Office Information Systems.” ACM Transactions on Information Systems (TOIS), vol. 1, no. 1, ACM, 1983, pp. 99–112.
 6. Moggridge, Bill. Designing Interactions. MIT press Cambridge, MA, 2007.
 7. Norman, Don. The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic books, 2013.
 8. Papanek, Victor, and R. Buckminster Fuller. Design for the Real World. Thames and Hudson London, 1972.
 9. Pering, Celine. “Interaction Design Prototyping of Communicator Devices: Towards Meeting the Hardware-Software Challenge.” Interactions, vol. 9, no. 6, ACM, 2002, pp. 36–46.
 10. Pruitt, John, and Jonathan Grudin. “Personas: Practice and Theory.” Proceedings of the 2003 Conference on Designing for User Experiences, ACM, 2003, pp. 1–15.
 11. Thackara, John. In the Bubble: Designing in a Complex World. MIT press, 2006.
 12. Winograd, Terry, and others. Bringing Design to Software. {Addison-Wesley Professional}, 1996.