ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε προνομιακή τιμή με την χρήση των παρακάτω κουπονιών:

Leanpub (PDF, EPUB, MOBI). Δωρεάν, μόνο για το διάστημα 29-30 Μαρτίου 2016 για τους φοιτητές του μαθήματος HCI στο ΟΠΑ.

Leanpub (PDF, EPUB, MOBI). Δωρεάν, μόνο για το διάστημα 18-20 Δεκεμβρίου 2015 για τους ακροατές της συνάντησης για τις ημέρες ευχρηστίας 2015.