Χωρική οργάνωση σχολικής αίθουσας

Ο τρόπος που είναι οργανωμένη μια αίθουσα διδασκαλίας συνήθως ανταποκρίνεται στον τρόπο που είναι οργανωμένη η οικονομική παραγωγή, οπότε διαπιστώνουμε ότι η ιεραρχικά δομημένη, παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας αντικατοπτρίζει το τρέχον μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής, που όμως σήμερα βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.