Ευρετήριο

Apple

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

HCI

Button

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ένα κουμπί που εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκ...

Calculator

Παράδειγμα οπτικής και λειτουργικής εξομοίωσης αριθμομηχανής.

Firebase form

Η φόρμα χρησιμοποιεί την δικτυακή βάση δεδομένων firebase.

Form validation

Το παράδειγμα αυτό βασίζεται σε regular expression για να εντοπίσει σφάλματα στην είσοδου του χρήστη.

Image processing

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image zoom

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που εισάγει μια εικόνα τύπου SVG (https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics). Όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτ...

Interactive Text

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ειδικά εφέ κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα) πάνω στο κείμενο. Για τη δημιουργία αυτών τω...

Keyboard input

Μετακίνηση αντικειμένου μέσω πληκτρολογίου (html Canvas)

Maps location

Εύρεση τοποθεσίας μέσω της χρήσης φόρμας εισόδου και του Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Menu CSS

Παράδειγμα εναλλακτικού μενού χωρίς τη χρήση Javascript. Για τη δημιουργία της διάδρασης έχει χρησιμοποιηθεί ο CSS preprocessor SCSS.

Menu dropdown

Διαδραστικό παράδειγμα dropdown μενού χωρίς τη χρήση Javascript.

Menu empty

Παράδειγμα εναλλακτικού μενού χωρίς ενσωματωμένες λειτουργίες.

Menu pie

Διαδραστικό παράδειγμα πολύπλοκου κυκλικού μενού. Με την επιλογή του κουμπιού “open” από το χρήστη, εμφανίζονται μια σειρά από πιθανές επιλογές.

Menu scroll

Διαδραστικό παράδειγμα responsive μενού σε One page template χρησιμοποιώντας τη βιβιοθήκη Τwitter Βootstrap 3.0 . Στο παράδειγμα εμφανίζεται το μενού έπειτα ...

Menu slide

Παράδειγμα slide μενού χωρίς ενσωματωμένες λειτουργίες.

Mouse button

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατώντας το κουμπί “ANOTHER” μπορεί να αλλάξει τα εκτυπωμένα μηνύματα.

Mouse eraser

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως “σβηστήρι”. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εικόνες και η μία σβήνει μετακινώντας τον κέρσορα για να απ...

Mouse form

Παράδειγμα εισόδου μέσω της συσκευής Ποντίκι Νο.4

Mouse option

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, μπορεί να αλλάξει δυναμικά το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα. Για το σκο...

Mouse scroll

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου και δίνει ως έξοδο το ανάλογο αποτέλεσμα στην οθόνη. Για να αλλάξει η τιμή εισό...

Plyr video player

Το βίντεο χρησιμοποιεί για τον έλεγχο το σύστημα αναπαραγωγής της βιβλιοθήκης Plyr.

Sortable list

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που ταξινομεί μια λίστα με τη χρήση του ποντικιού. Χρησιμοποιείται το στοιχείο sortable της JavaScript βιβλιοθήκης JQueryUI (...

Switch

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που αναπαριστά τη λειτουργία ενός διακόπτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις επιλογές ON και OFF. Για τη δημιουργία το...

YouTube video player

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου. Το βίντεο χρησιμοποιεί για την έναρξη και την παύση του το σύστημα αναπαραγωγή...

Back to Top ↑

Alan Kay

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Xerox PARC

Το ερευνητικό κέντρο της Xerox με την ονομασία PARC (Palo Alto Research Center) δημιουργήθηκε το 1970 με στόχο να επενδύσει τα μεγάλα κέρδη που είχε η μητρικ...

Back to Top ↑

Xerox PARC

Back to Top ↑

IV

Calculator

Παράδειγμα οπτικής και λειτουργικής εξομοίωσης αριθμομηχανής.

Camera motion color

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει ένα πλαίσιο πράσινου χρώματος . Όταν εντοπιστεί κίνηση μέσα στο πλαίσιο αλλάζει το χρώ...

Camera motion

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει δύο διαφορετικά πλαίσια (πράσινο και κόκκινο). Όταν εντοπιστεί κίνηση σε κάποιο πλαίσι...

CSS queries

Παράδειγμα κώδικα με σκοπό να γίνει κατανοητή η χρήση των CSS media queries. Αλλάζοντας το μέγεθος του παραθύρου του περιηγητή (browser) σας αλλάζει το χρώμα...

Firebase form

Η φόρμα χρησιμοποιεί την δικτυακή βάση δεδομένων firebase.

Google Charts Visualization

Παράδειγμα που παρουσιάζει το πληθυσμό και GDP Κύπρου και Ελλάδας. Το γράφημα αλλάζει μέσω ενός dropdown menu.

Google maps

Έυρεση τοποθεσίας χρήστη χρησιμοποιώντας το Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

3D image

Διαδραστικό παράδειγμα εικόνων χρησιμοποιώντας την τεχνική parallax. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τεχνική αυτή δημιουργεί την αίσθηση του 3d περιβαλλντος. Ο...

Image processing

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image zoom

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που εισάγει μια εικόνα τύπου SVG (https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics). Όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτ...

Interactive Text

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ειδικά εφέ κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα) πάνω στο κείμενο. Για τη δημιουργία αυτών τω...

Keyboard input

Μετακίνηση αντικειμένου μέσω πληκτρολογίου (html Canvas)

Maps location

Εύρεση τοποθεσίας μέσω της χρήσης φόρμας εισόδου και του Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Plyr video player

Το βίντεο χρησιμοποιεί για τον έλεγχο το σύστημα αναπαραγωγής της βιβλιοθήκης Plyr.

Sortable list

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που ταξινομεί μια λίστα με τη χρήση του ποντικιού. Χρησιμοποιείται το στοιχείο sortable της JavaScript βιβλιοθήκης JQueryUI (...

Visualization dataset

Διαδραστικό παράδειγμα γραφήματος χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη d3.js (http://d3js.org). Το παράδειγμα οπτικοποιεί 2 διαφορετικά σετ δεδομένων (datasets).

Visualization

Παράδειγμα διαδραστικού γραφήματος No.1

YouTube video player

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου. Το βίντεο χρησιμοποιεί για την έναρξη και την παύση του το σύστημα αναπαραγωγή...

Back to Top ↑

Macintosh

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Jef Raskin

Ο Jef Raskin, όπως και οι περισσότεροι πρωτοπόροι των υπολογιστών, δεν σπούδασε κάτι σχετικό με την πληροφορική, ενώ παράλληλα είχε πολλά ενδιαφέροντα με κεν...

Back to Top ↑

Microsoft

Back to Top ↑

Bill Atkinson

Back to Top ↑

Douglas Engelbart

Douglas Engelbart

O Douglas Engelbart έγινε διάσημος για την συσκευή εισόδου ποντίκι,1 αλλά αυτό θεωρείται μόνο μια μικρή παράπλευρη εφεύρεση σε σχέση με το σύνολο της συνεισφ...

Συσκευή εισόδου ποντίκι

Αν και σήμερα η χρήση της συσκευής εισόδου ‘ποντίκι’ σε συνδυασμό με τη γραφική επιφάνεια εργασίας και τις αντίστοιχες εφαρμογές γραφείου και παραγωγικότητας...

Back to Top ↑

NLS

Back to Top ↑

Smalltalk

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Larry Tesler

Ο Larry Tesler στην πρώτη προγραμματιστική δουλειά του προσπάθησε να βελτιώσει την ευχρηστία μιας διεπαφής σχεδίασης γραφικών για μεγάλες οθόνες σε στάδια πο...

Back to Top ↑

Ποντίκι

Back to Top ↑

Dynabook

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Back to Top ↑

success

Xerox Alto

Ο προσωπικός υπολογιστής θεωρείται δεδομένος για τους χρήστες μετά την δεκαετία του 1980, αλλά ήταν μόνο μια ιδέα για πολύ λίγους ερευνητές την δεκαετία του ...

Arduino

Το Arduino είναι ένας πολύ δημοφιλής μικροελεγκτής που φτιάχτηκε με αρχικό σκοπό τον προγραμματισμό και την εκπαίδευση των φοιτητών της διάδρασης ανθρώπου κα...

Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τα βιντεοπαιχνίδια που τρέχουν σε αυτές αναπτύχθηκαν παράλληλα με τους οικιακούς μικροϋπολογιστές και έχουν ιδιαίτερη σημασί...

Facebook

Figure 1: Μία από τις αρχικές εκδοχές είχε διαφορετικό όνομα (thefacebook) και δεν διέφερε πολύ από ένα απλό σύστημα βάσης δεδομένων με προφίλ χρησ...

Η σχεδίαση των καθημερινών πραγμάτων

Η κατανόηση και η χρήση μιας συσκευής διέπεται από μερικές βασικές και διαχρονικές αξίες που είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το είδος και την πολυπλοκότητα που...

Reactable

Το Reactable είναι ένα ψηφιακό μουσικό σύστημα που βασίζεται στη διάδραση με την αφή και με απτά αντικείμενα.1 Εκτός από την εκθεσιακή του εγκατάσταση και τη...

Xerox Star

Figure 1: Ο επιτραπέζιος υπολογιστής με πληκτρολόγιο, ποντίκι, και γραφική επιφάνεια εργασίας (παράθυρα, εικονίδια, φάκελοι) που δημιουργήθηκε από ...

Unix

Το Unix είναι περισσότερο γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα λειτουργικά συστήματα και σχεδόν καθόλου γνωστό στην κοινότητα της διάδρασης και των γραφικών διε...

Wikipedia

Η συμμετοχική ανάπτυξη και η ευέλικτη διανομή και αλλαγή ενός προϊόντος για υπολογιστές ξεκίνησε με την περίπτωση του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Όμως, η δια...

Microsoft Windows

Η επιφάνεια εργασίας του επιτραπέζιου υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και ευέλικτο σύστημα που πέρασε από πολλούς κύκλους ανάπτυξης και προσαρμογής, τόσο κατά...

World Wide Web

Η κατασκευή του συστήματος World Wide Web (WWW) και κυρίως η πολύ γρήγορη αποδοχή του από ένα μεγάλο εύρος χρηστών ήταν μια εξέλιξη κομβικής σημασίας για την...

Back to Top ↑

UNIX

Back to Top ↑

MacPaint

Back to Top ↑

BASIC

Back to Top ↑

Τηλέτυπος

Back to Top ↑

Ivan Sutherland

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Ivan Sutherland

Ο Ivan Sutherland μεγάλωσε παίζοντας μια γερμανική εκδοχή των Lego, όπου ένα μικρό σετ από γεωμετρικά σχήματα μπορεί να δώσει μορφή σε πολύπλοκες κατασκευές ...

Back to Top ↑

Alto

Back to Top ↑

mouse

Mouse button

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατώντας το κουμπί “ANOTHER” μπορεί να αλλάξει τα εκτυπωμένα μηνύματα.

Mouse draw

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι για να σχεδιάσει στη λευκή επιφά...

Mouse eraser

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως “σβηστήρι”. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εικόνες και η μία σβήνει μετακινώντας τον κέρσορα για να απ...

Mouse form

Παράδειγμα εισόδου μέσω της συσκευής Ποντίκι Νο.4

Mouse option

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, μπορεί να αλλάξει δυναμικά το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα. Για το σκο...

Mouse scroll

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου και δίνει ως έξοδο το ανάλογο αποτέλεσμα στην οθόνη. Για να αλλάξει η τιμή εισό...

Sortable list

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που ταξινομεί μια λίστα με τη χρήση του ποντικιού. Χρησιμοποιείται το στοιχείο sortable της JavaScript βιβλιοθήκης JQueryUI (...

Back to Top ↑

Xerox Alto

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Back to Top ↑

Altair

Back to Top ↑

Jaron Lanier

Jaron Lanier

Ο Jaron Lanier έγινε ευρύτερα γνωστός για τον προβληματισμό σχετικά με τα κοινωνικά μέσα και τους μηχανισμούς εξατομίκευσης που χρησιμοποιούν. Ηταν ήδη όμως ...

Back to Top ↑

Atari

Back to Top ↑

Sketchpad

Ivan Sutherland

Ο Ivan Sutherland μεγάλωσε παίζοντας μια γερμανική εκδοχή των Lego, όπου ένα μικρό σετ από γεωμετρικά σχήματα μπορεί να δώσει μορφή σε πολύπλοκες κατασκευές ...

Back to Top ↑

Ted Nelson

Ted Nelson

O Ted Nelson αναφέρεται συχνά ως ένας από τους θεωρητικούς του παγκόσμιου ιστού, αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει σωστό. Πράγματι ασχολήθηκε με τα ψηφιακά έγγρα...

Back to Top ↑

iPhone

Back to Top ↑

Spacewar

Back to Top ↑

Τερματικό

Back to Top ↑

Hypercard

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

Arduino

Back to Top ↑

Πληκτρολόγιο

Back to Top ↑

Εξομοιωτής Τερματικού

Back to Top ↑

Superpaint

Back to Top ↑

Xerox Star

Back to Top ↑

Διδακτορικό

Back to Top ↑

MIT Lincoln

Back to Top ↑

Windows

Back to Top ↑

Canon Cat

Jef Raskin

Ο Jef Raskin, όπως και οι περισσότεροι πρωτοπόροι των υπολογιστών, δεν σπούδασε κάτι σχετικό με την πληροφορική, ενώ παράλληλα είχε πολλά ενδιαφέροντα με κεν...

Back to Top ↑

Larry Tesler

Larry Tesler

Ο Larry Tesler στην πρώτη προγραμματιστική δουλειά του προσπάθησε να βελτιώσει την ευχρηστία μιας διεπαφής σχεδίασης γραφικών για μεγάλες οθόνες σε στάδια πο...

Back to Top ↑

Raspberry Pi

Back to Top ↑

Wikipedia

Back to Top ↑

X-Windows

Back to Top ↑

Jef Raskin

Back to Top ↑

Liza

Back to Top ↑

Facebook

Back to Top ↑

VPL

Back to Top ↑

DEC

Back to Top ↑

Παγκόσμιος Ιστός

Back to Top ↑

WYSIWYG

Back to Top ↑

Επεξεργασία Εικόνας

Back to Top ↑

Nova

Back to Top ↑

Don Norman

Back to Top ↑

Bret Victor

Alan Kay

Από πολύ μικρή ηλικία ο Alan Kay έχει παρουσιάσει σημαντικά ταλέντα, όπως ανάγνωση πριν πάει στο δημοτικό, με αποτέλεσμα να βαριέται στην τάξη, αφού ήδη γνώρ...

Back to Top ↑

button

Button

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ένα κουμπί που εκτελεί διαφορετικές λειτουργίες κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκ...

Interactive Text

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ειδικά εφέ κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα) πάνω στο κείμενο. Για τη δημιουργία αυτών τω...

Mouse button

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατώντας το κουμπί “ANOTHER” μπορεί να αλλάξει τα εκτυπωμένα μηνύματα.

Switch

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που αναπαριστά τη λειτουργία ενός διακόπτη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις επιλογές ON και OFF. Για τη δημιουργία το...

Back to Top ↑

image

3D image

Διαδραστικό παράδειγμα εικόνων χρησιμοποιώντας την τεχνική parallax. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τεχνική αυτή δημιουργεί την αίσθηση του 3d περιβαλλντος. Ο...

Image processing

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image zoom

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Image

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που εισάγει μια εικόνα τύπου SVG (https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics). Όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτ...

Back to Top ↑

Magic Cap

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

LINC

Back to Top ↑

Apple I

Back to Top ↑

Apple II

Back to Top ↑

Lisa

Back to Top ↑

Γραμμή Εντολών

Back to Top ↑

Pong

Back to Top ↑

Πληκτρολόγιο Ακόρντων

Back to Top ↑

MSDOS

Back to Top ↑

CPM

Back to Top ↑

tablet

Back to Top ↑

laptop

Back to Top ↑

vim

Back to Top ↑

iPod

Back to Top ↑

DataGlove

Back to Top ↑

MIT

Back to Top ↑

Τηλεδιάσκεψη

Back to Top ↑

Xanadu

Back to Top ↑

Star

Back to Top ↑

Εικονίδια

Back to Top ↑

Tab

Back to Top ↑

Board

Back to Top ↑

Xerox Bravo

Back to Top ↑

video

Form validation

Το παράδειγμα αυτό βασίζεται σε regular expression για να εντοπίσει σφάλματα στην είσοδου του χρήστη.

Plyr video player

Το βίντεο χρησιμοποιεί για τον έλεγχο το σύστημα αναπαραγωγής της βιβλιοθήκης Plyr.

YouTube video player

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου. Το βίντεο χρησιμοποιεί για την έναρξη και την παύση του το σύστημα αναπαραγωγή...

Back to Top ↑

visualization

Google Charts Visualization

Παράδειγμα που παρουσιάζει το πληθυσμό και GDP Κύπρου και Ελλάδας. Το γράφημα αλλάζει μέσω ενός dropdown menu.

Visualization dataset

Διαδραστικό παράδειγμα γραφήματος χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη d3.js (http://d3js.org). Το παράδειγμα οπτικοποιεί 2 διαφορετικά σετ δεδομένων (datasets).

Visualization

Παράδειγμα διαδραστικού γραφήματος No.1

Back to Top ↑

programming

noble-book

Το βιβλίο του Noble [@noble2009programming] είναι περισσότερο όμοιο με αυτό το βιβλίο από τα άλλα, καθώς είναι πολύ προσβάσιμο και δίνει έμφαση στην οπτικοπο...

olsen-book

Το βιβλίο του Olsen [@olsen2009building] περιγράφει κυρίως τις γραφικές διεπαφές του επιτραπέζιου ΗΥ, πολλές από τις οποίες έχουν και εφαρμογή σε φορητές συσ...

thimbleby-book

Το βιβλίο του Thimbleby [@thimbleby2007press] είναι περισσότερο προσβάσιμο και δεν έχει υψηλές απαιτήσεις αναφορικά με προηγούμενες γνώσεις, ταυτόχρονα όμως ...

Back to Top ↑

Sword of Damocles

Ivan Sutherland

Ο Ivan Sutherland μεγάλωσε παίζοντας μια γερμανική εκδοχή των Lego, όπου ένα μικρό σετ από γεωμετρικά σχήματα μπορεί να δώσει μορφή σε πολύπλοκες κατασκευές ...

Back to Top ↑

WWW

World Wide Web

Η κατασκευή του συστήματος World Wide Web (WWW) και κυρίως η πολύ γρήγορη αποδοχή του από ένα μεγάλο εύρος χρηστών ήταν μια εξέλιξη κομβικής σημασίας για την...

Back to Top ↑

Bell Labs

Back to Top ↑

Oberon

Back to Top ↑

Συναρμολογούμενο

Back to Top ↑

One-button

Back to Top ↑

VNC

Back to Top ↑

tmux

Back to Top ↑

Breakout

Back to Top ↑

Lunar Lander

Back to Top ↑

Commodore PET

Back to Top ↑

WordStar

Back to Top ↑

Damocles Sword

Back to Top ↑

Tablet

Back to Top ↑

IDE

Back to Top ↑

Πένα

Back to Top ↑

Google

Back to Top ↑

iTV

Back to Top ↑

Pebble

Back to Top ↑

Minecraft

Back to Top ↑

Παραθυρικό Περιβάλλον

Back to Top ↑

Niklaus Wirth

Back to Top ↑

PDP

Back to Top ↑

Reactable

Back to Top ↑

history

Back to Top ↑

invention

Back to Top ↑

Steve Jobs

Xerox PARC

Το ερευνητικό κέντρο της Xerox με την ονομασία PARC (Palo Alto Research Center) δημιουργήθηκε το 1970 με στόχο να επενδύσει τα μεγάλα κέρδη που είχε η μητρικ...

Back to Top ↑

technology

Back to Top ↑

Knuth

Back to Top ↑

Myron Krueger

Back to Top ↑

picasso

Back to Top ↑

camera

Camera motion color

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει ένα πλαίσιο πράσινου χρώματος . Όταν εντοπιστεί κίνηση μέσα στο πλαίσιο αλλάζει το χρώ...

Camera motion

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει δύο διαφορετικά πλαίσια (πράσινο και κόκκινο). Όταν εντοπιστεί κίνηση σε κάποιο πλαίσι...

Back to Top ↑

motion

Camera motion color

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει ένα πλαίσιο πράσινου χρώματος . Όταν εντοπιστεί κίνηση μέσα στο πλαίσιο αλλάζει το χρώ...

Camera motion

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει δύο διαφορετικά πλαίσια (πράσινο και κόκκινο). Όταν εντοπιστεί κίνηση σε κάποιο πλαίσι...

Back to Top ↑

css

CSS queries

Παράδειγμα κώδικα με σκοπό να γίνει κατανοητή η χρήση των CSS media queries. Αλλάζοντας το μέγεθος του παραθύρου του περιηγητή (browser) σας αλλάζει το χρώμα...

Menu CSS

Παράδειγμα εναλλακτικού μενού χωρίς τη χρήση Javascript. Για τη δημιουργία της διάδρασης έχει χρησιμοποιηθεί ο CSS preprocessor SCSS.

Back to Top ↑

form

Firebase form

Η φόρμα χρησιμοποιεί την δικτυακή βάση δεδομένων firebase.

Mouse form

Παράδειγμα εισόδου μέσω της συσκευής Ποντίκι Νο.4

Back to Top ↑

google

Google maps

Έυρεση τοποθεσίας χρήστη χρησιμοποιώντας το Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Maps location

Εύρεση τοποθεσίας μέσω της χρήσης φόρμας εισόδου και του Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Back to Top ↑

map

Google maps

Έυρεση τοποθεσίας χρήστη χρησιμοποιώντας το Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Maps location

Εύρεση τοποθεσίας μέσω της χρήσης φόρμας εισόδου και του Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Back to Top ↑

scroll

Menu scroll

Διαδραστικό παράδειγμα responsive μενού σε One page template χρησιμοποιώντας τη βιβιοθήκη Τwitter Βootstrap 3.0 . Στο παράδειγμα εμφανίζεται το μενού έπειτα ...

Mouse scroll

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου και δίνει ως έξοδο το ανάλογο αποτέλεσμα στην οθόνη. Για να αλλάξει η τιμή εισό...

Back to Top ↑

General Magic

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

iPad

Back to Top ↑

Gypsy

Larry Tesler

Ο Larry Tesler στην πρώτη προγραμματιστική δουλειά του προσπάθησε να βελτιώσει την ευχρηστία μιας διεπαφής σχεδίασης γραφικών για μεγάλες οθόνες σε στάδια πο...

Back to Top ↑

Bill English

Xerox PARC

Το ερευνητικό κέντρο της Xerox με την ονομασία PARC (Palo Alto Research Center) δημιουργήθηκε το 1970 με στόχο να επενδύσει τα μεγάλα κέρδη που είχε η μητρικ...

Back to Top ↑

Plan9

Back to Top ↑

Sam

Back to Top ↑

Amaya

Back to Top ↑

Ivan Shutherland

Back to Top ↑

Έξυπνο Ρολόϊ

Back to Top ↑

Swyftware

Back to Top ↑

Processing

Back to Top ↑

Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης

Back to Top ↑

MIT Media Lab

Back to Top ↑

Dataland

Back to Top ↑

Space Invaders

Back to Top ↑

Adventure

Back to Top ↑

Apple Lisa

Back to Top ↑

Προγραμματισμός

Back to Top ↑

Cedar

Back to Top ↑

Μικροϋπολογιστές

Back to Top ↑

Bill Gates

Back to Top ↑

dynabook

Back to Top ↑

editor

Back to Top ↑

GUI

Back to Top ↑

RAND

Back to Top ↑

Github

Back to Top ↑

Rand

Back to Top ↑

GRAIL

Back to Top ↑

Έξυπνο κινητό

Back to Top ↑

BBC micro

Back to Top ↑

IBM

Back to Top ↑

Desktop

Back to Top ↑

Newton

Back to Top ↑

Kinect

Back to Top ↑

Φωτογραφία

Back to Top ↑

Έξυπνο ρολόϊ

Back to Top ↑

IBM PC

Back to Top ↑

Seymour Papert

Back to Top ↑

Scratch

Back to Top ↑

Έξυπνο Κινητό

Back to Top ↑

MAX-MSP

Back to Top ↑

Apple 2

Back to Top ↑

Υπόδειγμα

Back to Top ↑

Χαμηλή Πιστότητα

Back to Top ↑

Σχεδιάγραμμα

Back to Top ↑

OLPC

Back to Top ↑

PLATO

Back to Top ↑

Apple2

Back to Top ↑

TX-2

Back to Top ↑

Steve Mann

Back to Top ↑

NASA

Back to Top ↑

Pad

Back to Top ↑

PARC

Back to Top ↑

Τερματικό Κειμένου

Back to Top ↑

Tiled Windows

Back to Top ↑

Stacked Windows

Back to Top ↑

DEC PDP

Back to Top ↑

Xerox

Back to Top ↑

Xerox Gypsy

Back to Top ↑

Liveboard

Back to Top ↑

activity tracker

Quantified Self

Μέτρηση Φυσικής Δραστηριότητας Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών ενθάρρυνσης της φυσικής άσκησης. Να διαλ...

Back to Top ↑

Quantified Self

Quantified Self

Μέτρηση Φυσικής Δραστηριότητας Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών ενθάρρυνσης της φυσικής άσκησης. Να διαλ...

Back to Top ↑

collaborative system

Collaborative System

Συνεργατικό σύστημα Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) συνεργατικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Να διαλέξετε είτε εφαρμ...

Back to Top ↑

media player

Media Player

Αναπαραγωγή βίντεο Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών που παίζουν βίντεο ή μουσική, και που είναι ελεύθερα...

Back to Top ↑

mobile notes

Back to Top ↑

Photography

Back to Top ↑

tv remote

Remote Control

Τηλεχειρισμός Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών που είναι ελεύθερα διαθέσιμες στον υπολογιστή, για τον τη...

Back to Top ↑

video game

Video Game

Εκπαιδευτικό βίντεο-παιχνίδι Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) βίντεο-παιχνιδιών που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον ...

Back to Top ↑

Aristotle

Back to Top ↑

Grady Booch

Back to Top ↑

Bill Buxton

Back to Top ↑

Auguste Comte

Back to Top ↑

culture

Back to Top ↑

Confucius

Back to Top ↑

Freeman Dyson

Back to Top ↑

Albert Einstein

Back to Top ↑

Odysseas Elytis

Back to Top ↑

Antoine de Saint-Exupery

Back to Top ↑

Feynman

Back to Top ↑

Thomas C. Gale

Back to Top ↑

Jesse James Garrett

Back to Top ↑

C.A.R. Hoare

Back to Top ↑

John Holt

Back to Top ↑

computer science

Back to Top ↑

generation

Back to Top ↑

medium

Back to Top ↑

J. C. R. Licklider

Back to Top ↑

Marshall McLuhan

Back to Top ↑

Marvin Minsky

Back to Top ↑

Ken Olsen

Back to Top ↑

Paul Rand

Back to Top ↑

Scott Rosenberg

Back to Top ↑

Bjarne Stroustrup

Back to Top ↑

graphics

Back to Top ↑

Thomas J Watson

Back to Top ↑

Mark Weiser

Back to Top ↑

calculator

Calculator

Παράδειγμα οπτικής και λειτουργικής εξομοίωσης αριθμομηχανής.

Back to Top ↑

color

Camera motion color

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα με χρήση κάμερας. Στο παράδειγμα υπάρχει ένα πλαίσιο πράσινου χρώματος . Όταν εντοπιστεί κίνηση μέσα στο πλαίσιο αλλάζει το χρώ...

Back to Top ↑

queries

CSS queries

Παράδειγμα κώδικα με σκοπό να γίνει κατανοητή η χρήση των CSS media queries. Αλλάζοντας το μέγεθος του παραθύρου του περιηγητή (browser) σας αλλάζει το χρώμα...

Back to Top ↑

database

Firebase form

Η φόρμα χρησιμοποιεί την δικτυακή βάση δεδομένων firebase.

Back to Top ↑

google-charts

Google Charts Visualization

Παράδειγμα που παρουσιάζει το πληθυσμό και GDP Κύπρου και Ελλάδας. Το γράφημα αλλάζει μέσω ενός dropdown menu.

Back to Top ↑

3d

3D image

Διαδραστικό παράδειγμα εικόνων χρησιμοποιώντας την τεχνική parallax. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η τεχνική αυτή δημιουργεί την αίσθηση του 3d περιβαλλντος. Ο...

Back to Top ↑

filter

Image processing

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Back to Top ↑

zoom

Image zoom

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα στον οποίο όταν εκτελείται από το χρήστη η λειτουργία hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα στο συγκεκριμένο παράδει...

Back to Top ↑

text

Interactive Text

Διαδραστικό παράδειγμα κώδικα που δημιουργεί ειδικά εφέ κατά το Hover (κίνηση του ποντικιού πάνω από την εικόνα) πάνω στο κείμενο. Για τη δημιουργία αυτών τω...

Back to Top ↑

keyboard

Keyboard input

Μετακίνηση αντικειμένου μέσω πληκτρολογίου (html Canvas)

Back to Top ↑

input

Keyboard input

Μετακίνηση αντικειμένου μέσω πληκτρολογίου (html Canvas)

Back to Top ↑

location

Maps location

Εύρεση τοποθεσίας μέσω της χρήσης φόρμας εισόδου και του Google Maps API (https://developers.google.com/maps/?hl=en).

Back to Top ↑

empty

Menu empty

Παράδειγμα εναλλακτικού μενού χωρίς ενσωματωμένες λειτουργίες.

Back to Top ↑

pie

Menu pie

Διαδραστικό παράδειγμα πολύπλοκου κυκλικού μενού. Με την επιλογή του κουμπιού “open” από το χρήστη, εμφανίζονται μια σειρά από πιθανές επιλογές.

Back to Top ↑

slide

Menu slide

Παράδειγμα slide μενού χωρίς ενσωματωμένες λειτουργίες.

Back to Top ↑

draw

Mouse draw

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως συσκευή εισόδου. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το ποντίκι για να σχεδιάσει στη λευκή επιφά...

Back to Top ↑

eraser

Mouse eraser

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που χρησιμοποιεί το ποντίκι ως “σβηστήρι”. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες εικόνες και η μία σβήνει μετακινώντας τον κέρσορα για να απ...

Back to Top ↑

option

Mouse option

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα όπου ο χρήστης χρησιμοποιώντας το ποντίκι, μπορεί να αλλάξει δυναμικά το περιεχόμενο που θα εμφανίζεται στη σελίδα. Για το σκο...

Back to Top ↑

sortable

Sortable list

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που ταξινομεί μια λίστα με τη χρήση του ποντικιού. Χρησιμοποιείται το στοιχείο sortable της JavaScript βιβλιοθήκης JQueryUI (...

Back to Top ↑

list

Sortable list

Παράδειγμα διαδραστικού κώδικα που ταξινομεί μια λίστα με τη χρήση του ποντικιού. Χρησιμοποιείται το στοιχείο sortable της JavaScript βιβλιοθήκης JQueryUI (...

Back to Top ↑

dataset

Visualization dataset

Διαδραστικό παράδειγμα γραφήματος χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη d3.js (http://d3js.org). Το παράδειγμα οπτικοποιεί 2 διαφορετικά σετ δεδομένων (datasets).

Back to Top ↑

noble

noble-book

Το βιβλίο του Noble [@noble2009programming] είναι περισσότερο όμοιο με αυτό το βιβλίο από τα άλλα, καθώς είναι πολύ προσβάσιμο και δίνει έμφαση στην οπτικοπο...

Back to Top ↑

olsen

olsen-book

Το βιβλίο του Olsen [@olsen2009building] περιγράφει κυρίως τις γραφικές διεπαφές του επιτραπέζιου ΗΥ, πολλές από τις οποίες έχουν και εφαρμογή σε φορητές συσ...

Back to Top ↑

thimbleby

thimbleby-book

Το βιβλίο του Thimbleby [@thimbleby2007press] είναι περισσότερο προσβάσιμο και δεν έχει υψηλές απαιτήσεις αναφορικά με προηγούμενες γνώσεις, ταυτόχρονα όμως ...

Back to Top ↑

PhotoCard

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

Double click

Bill Atkinson

Figure 1: Ο Bill Atkinson ήταν βασικός συντελεστής σε σημαντικά προϊόντα όπως τα Apple Lisa και Macintosh, καθώς και το Apple Paint, όπου κατασκεύα...

Back to Top ↑

Brenda Laurel

Back to Top ↑

ποντίκι

Douglas Engelbart

O Douglas Engelbart έγινε διάσημος για την συσκευή εισόδου ποντίκι,1 αλλά αυτό θεωρείται μόνο μια μικρή παράπλευρη εφεύρεση σε σχέση με το σύνολο της συνεισφ...

Back to Top ↑

Επαυξημένη Νοημοσύνη

Douglas Engelbart

O Douglas Engelbart έγινε διάσημος για την συσκευή εισόδου ποντίκι,1 αλλά αυτό θεωρείται μόνο μια μικρή παράπλευρη εφεύρεση σε σχέση με το σύνολο της συνεισφ...

Back to Top ↑

Virtual Reality

Jaron Lanier

Ο Jaron Lanier έγινε ευρύτερα γνωστός για τον προβληματισμό σχετικά με τα κοινωνικά μέσα και τους μηχανισμούς εξατομίκευσης που χρησιμοποιούν. Ηταν ήδη όμως ...

Back to Top ↑

SwyftCard

Jef Raskin

Ο Jef Raskin, όπως και οι περισσότεροι πρωτοπόροι των υπολογιστών, δεν σπούδασε κάτι σχετικό με την πληροφορική, ενώ παράλληλα είχε πολλά ενδιαφέροντα με κεν...

Back to Top ↑

Υπερμέσα

Ted Nelson

O Ted Nelson αναφέρεται συχνά ως ένας από τους θεωρητικούς του παγκόσμιου ιστού, αλλά αυτό είναι μόνο εν μέρει σωστό. Πράγματι ασχολήθηκε με τα ψηφιακά έγγρα...

Back to Top ↑

affective usability

Πέρα από την ευχρηστία

Figure 1: Τα πειράματα με εναλλακτικές διαρρυθμίσεις των πλήκτρων σε ένα απλό τραπεζικό ATM έδειξαν ότι ακόμη και αν δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά...

Back to Top ↑

xerox alto

Xerox Alto

Ο προσωπικός υπολογιστής θεωρείται δεδομένος για τους χρήστες μετά την δεκαετία του 1980, αλλά ήταν μόνο μια ιδέα για πολύ λίγους ερευνητές την δεκαετία του ...

Back to Top ↑

arduino

Arduino

Το Arduino είναι ένας πολύ δημοφιλής μικροελεγκτής που φτιάχτηκε με αρχικό σκοπό τον προγραμματισμό και την εκπαίδευση των φοιτητών της διάδρασης ανθρώπου κα...

Back to Top ↑

Κονσόλες

Κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών

Οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και τα βιντεοπαιχνίδια που τρέχουν σε αυτές αναπτύχθηκαν παράλληλα με τους οικιακούς μικροϋπολογιστές και έχουν ιδιαίτερη σημασί...

Back to Top ↑

facebok

Facebook

Figure 1: Μία από τις αρχικές εκδοχές είχε διαφορετικό όνομα (thefacebook) και δεν διέφερε πολύ από ένα απλό σύστημα βάσης δεδομένων με προφίλ χρησ...

Back to Top ↑

apple

Apple iPod

Η περίπτωση της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής iPod σήμανε την αρχή της γρήγορης μετατόπισης της διάδρασης από τον επιτραπέζιο προς τον κινητό και διάχυτο υπ...

Back to Top ↑

ipod

Apple iPod

Η περίπτωση της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής iPod σήμανε την αρχή της γρήγορης μετατόπισης της διάδρασης από τον επιτραπέζιο προς τον κινητό και διάχυτο υπ...

Back to Top ↑

moding

Minecraft

Πριν ο προγραμματισμός της διάδρασης αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα και στη βιομηχανία, η επιτυχία ενός προϊόντος μπορούσε να μετρηθεί από τις πωλ...

Back to Top ↑

making

Minecraft

Πριν ο προγραμματισμός της διάδρασης αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα και στη βιομηχανία, η επιτυχία ενός προϊόντος μπορούσε να μετρηθεί από τις πωλ...

Back to Top ↑

minecraft

Minecraft

Πριν ο προγραμματισμός της διάδρασης αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα και στη βιομηχανία, η επιτυχία ενός προϊόντος μπορούσε να μετρηθεί από τις πωλ...

Back to Top ↑

Marc Weiser

Xerox PARC

Το ερευνητικό κέντρο της Xerox με την ονομασία PARC (Palo Alto Research Center) δημιουργήθηκε το 1970 με στόχο να επενδύσει τα μεγάλα κέρδη που είχε η μητρικ...

Back to Top ↑

donald norman

Η σχεδίαση των καθημερινών πραγμάτων

Η κατανόηση και η χρήση μιας συσκευής διέπεται από μερικές βασικές και διαχρονικές αξίες που είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το είδος και την πολυπλοκότητα που...

Back to Top ↑

reactable

Reactable

Το Reactable είναι ένα ψηφιακό μουσικό σύστημα που βασίζεται στη διάδραση με την αφή και με απτά αντικείμενα.1 Εκτός από την εκθεσιακή του εγκατάσταση και τη...

Back to Top ↑

xerox star

Xerox Star

Figure 1: Ο επιτραπέζιος υπολογιστής με πληκτρολόγιο, ποντίκι, και γραφική επιφάνεια εργασίας (παράθυρα, εικονίδια, φάκελοι) που δημιουργήθηκε από ...

Back to Top ↑

unix

Unix

Το Unix είναι περισσότερο γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα λειτουργικά συστήματα και σχεδόν καθόλου γνωστό στην κοινότητα της διάδρασης και των γραφικών διε...

Back to Top ↑

wikipedia

Wikipedia

Η συμμετοχική ανάπτυξη και η ευέλικτη διανομή και αλλαγή ενός προϊόντος για υπολογιστές ξεκίνησε με την περίπτωση του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Όμως, η δια...

Back to Top ↑

Microsoft windows

Microsoft Windows

Η επιφάνεια εργασίας του επιτραπέζιου υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και ευέλικτο σύστημα που πέρασε από πολλούς κύκλους ανάπτυξης και προσαρμογής, τόσο κατά...

Back to Top ↑

Tim Berners Lee

World Wide Web

Η κατασκευή του συστήματος World Wide Web (WWW) και κυρίως η πολύ γρήγορη αποδοχή του από ένα μεγάλο εύρος χρηστών ήταν μια εξέλιξη κομβικής σημασίας για την...

Back to Top ↑

Ακόρντα

Back to Top ↑

Olivetti

Back to Top ↑

Microsoft Research

Back to Top ↑

Βιντεοπαιχνίδια περιπέτειας

Back to Top ↑

Android

Back to Top ↑

SDK

Back to Top ↑

Windows95

Back to Top ↑

Apple Newton

Back to Top ↑

Lilypad

Back to Top ↑

Google Maps

Back to Top ↑

Atari 2600

Back to Top ↑

Easter Egg

Back to Top ↑

Apple Paint

Back to Top ↑

Ευχρηστία

Back to Top ↑

BBC

Back to Top ↑

BBS

Back to Top ↑

Gordon Bell

Back to Top ↑

Mesa

Back to Top ↑

Steve Wosniak

Back to Top ↑

buck

Back to Top ↑

Commodore

Back to Top ↑

Demoscene

Back to Top ↑

CAD

Back to Top ↑

Επεξεργαστής Κειμένου

Back to Top ↑

SwyftWare

Back to Top ↑

Διάτρητη κάρτα

Back to Top ↑

Chat bot

Back to Top ↑

Space War

Back to Top ↑

BIOS

Back to Top ↑

Gary Kildall

Back to Top ↑

PLM

Back to Top ↑

Aspen Movie Map

Back to Top ↑

Dvorak

Back to Top ↑

Laptop

Back to Top ↑

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας

Back to Top ↑

emacs

Back to Top ↑

Eclipse

Back to Top ↑

Γραφικό Περιβάλλον

Back to Top ↑

Εργονομία

Back to Top ↑

Μοντελοποίηση

Back to Top ↑

Fitts

Back to Top ↑

DRI

Back to Top ↑

Γραφικά Κίνησης

Back to Top ↑

Genesys

Back to Top ↑

Προσομοίωση

Back to Top ↑

Εξομοίωση

Back to Top ↑

Γεωγραφική θέση

Back to Top ↑

Αναζήτηση

Back to Top ↑

Assistant

Back to Top ↑

AI

Back to Top ↑

JOSS

Back to Top ↑

hackathon

Back to Top ↑

AMADEUS

Back to Top ↑

CRS

Back to Top ↑

Basic

Back to Top ↑

App

Back to Top ↑

Υπολογιστής

Back to Top ↑

Hypertalk

Back to Top ↑

Σημειώσεις

Back to Top ↑

Keyboard

Back to Top ↑

PC

Back to Top ↑

David Smith

Back to Top ↑

Tom Igoe

Back to Top ↑

Διδασκαλία

Back to Top ↑

IRC

Back to Top ↑

winky dink and you

Back to Top ↑

Squeak

Back to Top ↑

Έξυπνο ρολόι

Back to Top ↑

KidSim

Back to Top ↑

Videoplace

Back to Top ↑

Donald Knuth

Back to Top ↑

Fonts

Back to Top ↑

Documents

Back to Top ↑

Kodak

Back to Top ↑

Intel

Back to Top ↑

Modula

Back to Top ↑

Εκτυπωτής Γραμμής

Back to Top ↑

Τέχνη ASCII

Back to Top ↑

Linux

Back to Top ↑

GNU

Back to Top ↑

Ρομπότ

Back to Top ↑

Paul Allen

Back to Top ↑

PDA

Back to Top ↑

Makerspace

Back to Top ↑

Hackerspace

Back to Top ↑

Plato

Back to Top ↑

Μουσική

Back to Top ↑

Οθόνη αφής

Back to Top ↑

Media Space

Back to Top ↑

Κοινωνικά Δίκτυα

Back to Top ↑

Ubuntu Unity

Back to Top ↑

Minitel

Back to Top ↑

Teletel

Back to Top ↑

Internet

Back to Top ↑

Media Lab

Back to Top ↑

Μικτή Πραγματικότητα

Back to Top ↑

mockup

Back to Top ↑

multimodal

Back to Top ↑

Myst

Back to Top ↑

Napster

Back to Top ↑

peer-to-peer

Back to Top ↑

Bravo

Back to Top ↑

Nomodes

Back to Top ↑

Διαχειριστής Αρχείων

Back to Top ↑

Υπενθυμίσεις

Back to Top ↑

Lilith

Back to Top ↑

Modula2

Back to Top ↑

Γραφική Διεπαφή

Back to Top ↑

Open Street Map

Back to Top ↑

Xerox Note Taker

Back to Top ↑

VisiCalc

Back to Top ↑

Εφαρμογές

Back to Top ↑

Διάτρητη ταινία

Back to Top ↑

οθόνη αφής

Back to Top ↑

Tennis for Two

Back to Top ↑

Rotoscoping

Back to Top ↑

Nintento

Back to Top ↑

Probes

Back to Top ↑

pen

Back to Top ↑

BBC Micro

Back to Top ↑

IoT

Back to Top ↑

Ανθρωπομορφισμός

Back to Top ↑

Rob Pike

Back to Top ↑

Acme

Back to Top ↑

Second Life

Back to Top ↑

Skype

Back to Top ↑

Γραμματοσειρές

Back to Top ↑

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Back to Top ↑

Gamepad

Back to Top ↑

PDP1

Back to Top ↑

star7

Back to Top ↑

sun microsystems

Back to Top ↑

prototype

Back to Top ↑

pda

Back to Top ↑

portable

Back to Top ↑

touchscreen

Back to Top ↑

metaphor

Back to Top ↑

Sun Starfire

Back to Top ↑

Apple Knowledge Navigator

Back to Top ↑

Βίντεο

Back to Top ↑

SugarOS

Back to Top ↑

collaboration

Back to Top ↑

Dick Shoup

Back to Top ↑

Αυτοπορτραίτο

Back to Top ↑

AppleII

Back to Top ↑

Μπάλα κύλισης

Back to Top ↑

Telepresence

Back to Top ↑

Media spaces

Back to Top ↑

Τηλεόραση

Back to Top ↑

Teletext

Back to Top ↑

Κέλυφος Εντολών

Back to Top ↑

Βιντεοπαιχνίδι

Back to Top ↑

Εργαλειοθήκη

Back to Top ↑

Touch Develop

Back to Top ↑

Touchpad

Back to Top ↑

Αφή

Back to Top ↑

Τροχός Κύλισης

Back to Top ↑

Κινητό

Back to Top ↑

Τρανζιστοράκι

Back to Top ↑

Model 33

Back to Top ↑

shell

Back to Top ↑

Bootstraping

Back to Top ↑

LISP

Back to Top ↑

UNREAL

Back to Top ↑

Visicalc

Back to Top ↑

Φύλλο Εργασίας

Back to Top ↑

Remote Frame Buffer

Back to Top ↑

EyePhone

Back to Top ↑

VT100

Back to Top ↑

Craigslist

Back to Top ↑

Wikimedia

Back to Top ↑

MP3

Back to Top ↑

skins

Back to Top ↑

Windows Mobile

Back to Top ↑

Windows Phone

Back to Top ↑

Κουμπί Εκκίνησης

Back to Top ↑

Μενού Εκκίνησης

Back to Top ↑

LaTeX

Back to Top ↑

Mockup

Back to Top ↑

ZigZag

Back to Top ↑

Lary Tesler

Back to Top ↑

Xerox Mesa

Back to Top ↑

Dorado

Back to Top ↑

Portholes

Back to Top ↑

Spatial Dataland

Back to Top ↑

Pad++

Back to Top ↑

Archy

Back to Top ↑