Κατασκευές

Quantified Self

Μέτρηση Φυσικής Δραστηριότητας Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών ενθάρρυνσης της φυσικής άσκησης. Να διαλ...

Collaborative System

Συνεργατικό σύστημα Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) συνεργατικών εκπαιδευτικών εφαρμογών. Να διαλέξετε είτε εφαρμ...

Media Player

Αναπαραγωγή βίντεο Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών που παίζουν βίντεο ή μουσική, και που είναι ελεύθερα...

Remote Control

Τηλεχειρισμός Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) εφαρμογών που είναι ελεύθερα διαθέσιμες στον υπολογιστή, για τον τη...

Video Game

Εκπαιδευτικό βίντεο-παιχνίδι Ανάλυση σχετικών έργων Να καταγράψετε τις ιδιότητες μερικών (3-4) βίντεο-παιχνιδιών που είναι ελεύθερα διαθέσιμα στον ...