Η τεχνολογική εξέλιξη των επιτραπέζιων υπολογιστών

Η διαχρονική αξία της διάδρασης αποτυπώνεται στην περίπτωση του επιτραπέζιου υπολογιστή, ο οποίος -αν και έχει εξελιχθεί τεχνολογικά σε πολλές τάξεις μεγέθους- στον προγραμματισμό της διάδρασης έχει παραμείνει παρόμοιος, επειδή ο άνθρωπος δεν άλλαζει το ίδιο γρήγορα και εύκολα με τις μηχανές.