Γραπτή ανταγωνιστική εξέταση μαθήματος

Η παραδοσιακή πρακτική των γραπτών εξετάσεων με κλειστά βιβλία είναι το αντίθετο της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής πρακτικής όπου προσπαθούμε να μοιραστούμε όσο γίνεται περισσότερα από αυτά που ξέρουμε με στόχο τη συνεισφορά σε ένα σύνολο γνώσης και έργου.