Υπενθυμίσεις κινητού υπολογισμού

Η μετάβαση στον κινητό και φορετό υπολογιστή έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στον σχεδιασμό των ειδοποιήσεων, οι οποίες βασίζονται στην χρονική διάσταση, σε συμπλήρωμα των προηγούμενων μοτίβων σχεδίασης που είναι κυρίως χωρικά. Το σύστημα των ειδοποιήσεων επιτρέπει την απευθείας διάδρασης με την αντίστοιχη εφαρμογή, χωρίς να περάσει ο χρήστης στο πλήρες περιβάλλον της, αλλά ταυτόχρονα είναι πιθανό να αυξάνει και τον κατακερματισμό της προσοχής του χρήστη.