Κοινωνικά Δίκτυα

Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, τα κοινωνικά δίκτυα όπως τα Facebook, Twitter, Instagram, κ.α., είχαν γίνει ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής για τους περισσότερους χρήστες ανεξάρτητα από δημογραφικά ή άλλα χαρακτηριστικά.