Τερματικό χρήστη με οθόνη VT100

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα ακριβά τερματικά με οθόνη, αλλά μόνο προς τα τέλη της δεκαετίας έγιναν πραγματικά δημοφιλή για τους περισσότερους χρήστες με συστήματα όπως το VT100 της DEC, το οποίο είχε μικροεπεξεργαστή, αν και η χρήση του ήταν μόνο ως τερματικό σε έναν μεγαλύτερο απομακρυσμένο κεντρικό ή μίνιϋπολογιστή. To VT100 μπορεί να έχει ξεπεραστεί ως συσκευή, αλλά ακόμη χρησιμοποιείται ως λογισμικό επικοινωνίας στα σύγχρονα εικονικά τερματικά.