Η ανάπτυξη της Wikipedia

To 2015 η Αγγλική έκδοση της wikipedia είχε σχεδόν πέντε εκατομμύρια άρθρα, τα οποία αντιστοιχούν σε περισσότερους από δύο χιλιάδες τόμους της εγκυκλοπαίδειας Britannica, αριθμός που προφανώς δεν θα ήταν ποτέ εφικτό να τυπωθεί σε χαρτί και να διανεμηθεί.