rosenberg-tools

Το λογισμικό είναι εύκολο να γίνει, εκτός αν θες να κάνεις κάτι νέο, αλλά η παγίδα είναι πως το μόνο λογισμικό που αξίζει να φτιάξει κανείς είναι αυτό που κάνει κάτι νέο.