Μέθοδος

Buchenau, M., & Suri, J. F. (2000, August). Experience prototyping. In Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques (pp. 424-433). ACM.

Buxton, B. (2010). Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann.

Carroll, J. M. (2000). Making use: scenario-based design of human-computer interactions. MIT press.

Gaver, B., Dunne, T., & Pacenti, E. (1999). Design: cultural probes. interactions, 6(1), 21-29.

Malone, T. W. (1983). How do people organize their desks?: Implications for the design of office information systems. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 1(1), 99-112.

Moggridge, B. (2007). Designing interactions. Cambridge: MIT press.

Norman, D. A. (2002). The design of everyday things. Basic books.

Papanek, V., & Fuller, R. B. (1972). Design for the real world. London: Thames and Hudson.

Pering, C. (2002). Interaction design prototyping of communicator devices: Towards meeting the hardware-software challenge. interactions, 9(6), 36-46.

Pruitt, J., & Grudin, J. (2003, June). Personas: practice and theory. In Proceedings of the 2003 conference on Designing for user experiences (pp. 1-15). ACM.

Thackara, J. (2006). In the bubble: designing in a complex world. MIT press.

Winograd, T. (1996). Bringing Design to Software. ACM, New York, NY, USA.

Κουτσαμπάσης, Π. (2011). Αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή: Αρχές, μέθοδοι και παραδείγματα, Κλειδάριθμος